Vyberte stránku

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatelem stránek www.mtstudio.cz

Podnikatel se sídlem Miroslava Koníčková, Družby 1471/9, Duchcov 419 01

IČO: 74319175

Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem …………. 

  • Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
  • Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
  • Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. 
  • Provozovatel o uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:
  • jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje, datum narození, mobil

Jak s osobními údaji nakládáme

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu .

 

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

MT STUDIO
Miroslava Koníčková